dilluns, 20 de setembre de 2010

El temari de la prova de llengua catalana

I. Llengua
a) Temari

1. La comunicació i el llenguatge.
1.1 Comunicació i expressió oral. Conversa i debat.
1.2 Registres no formals i col•loquials.
1.3 Registres formals.
1.4 Registre estàndard.
1.5 La lectura expressiva i comprensiva.
2. La creació d'un text escrit.
2.1 Tècnica de selecció i ordenació d'idees.
2.2 Procediment d'elaboració i producció.
2.3 Criteris i normes de revisió i correcció.
2.4 Estil i presentació.
2.5 Anàlisi de textos.
3. Tipologia textual.
3.1 Text descriptiu.
3.2 Text narratiu.
3.3 Text explicatiu-expositiu.
3.4 Text informatiu.
3.5 Text argumentatiu.
3.6 Registres estàndards: cartes, textos d'opinió, documents tècnics, documents administratius .instàncies, sol•licituds, etc.

4. Estructura d'un text.
4.1 Idees principals.
4.2 Idees secundàries.
4.3 Els paràgrafs.
4.4 Els connectors textuals.
4.5 Coherència, cohesió, adequació, ordre.
5. El comentari de text: comprensió, resum i esquema.
6. Normes ortogràfiques.
7. Estructures lingüístiques.
7.1 Morfosintaxi.
7.2 Categoria de les paraules.
7.3 Regles morfològiques bàsiques.
7.4 El verb.
7.5 Estructura de l'oració.
7.6 Complements verbals.
8. Lèxic.
8.1 Sinònims i antònims.
8.2 Hipònims i hiperònims.
8.3 Locucions i frases fetes.
8.4 Derivats.
8.5 Sentits propis i figurats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada